Eerdere activiteiten

RoerOm Energie

Als paraplustichting stond stichting RoerOm aan de wieg van Energiecoöperatie RoerOm Energie. Bestuursleden van stichting RoerOm stichtten samen met andere actievelingen op het gebied van energiebesparing en energieopwekking de energiecoöperatie RoerOm Energie op. De coöperatievorm is voor energieopwekking waarbij leden zelf investeren en eigenaar worden van duurzame energie, zoals zonnepanelen en windenergie de juiste juridische vorm zodat de nieuwe loot RoerOm Energie het nest van de stichting in 2015 verliet en zelfstandig doorging. In 2021 realiseert RoerOm Energie het eerste zonnedak op de gemeentelijke sporthal Herteheym.

RoerOm Fair

Vijf jaar achter elkaar werd de Duurzame Dag Roermond, later RoerOm Fair georganiseerd. Een beurs op verschillende plekken in de stad, de eerste keer in de Ursulakapel en later ook tweemaal in het Citaverde College. Beurzen waar bedrijven hun duurzame oplossingen lieten zien aan bezoekende inwoners van de regio. Op het hoogtepunt kwamen 1000 bezoekers van jong tot oud op de beurs hun licht opsteken. Op de foto het bezoek van de ijsbeer van Greenpeace.

Transition Town Roermond

In navolging van de Transition Town beweging vanuit Engeland werd Roermond ook een Transition Town, later werd de naam omgedoopt naar Transitie Roermond. Veel aandacht voor het schaars worden van fossiele brandstoffen en de manieren om zelf duurzamer te gaan leven. Transition Town Roermond organiseerde in 2012/2013 tweemaal de voorlichting “500 zonnedaken in Roermond”. Via onafhankelijke voorlichting en het in contact brengen met betrouwbare leveranciers zijn toen veel mensen gaan investeren op hun eigen dak. Nog steeds zijn er in Nederland steden bezig als Transition Town.