ANBI


ANBI status goedgekeurd

Stichting Roerom is (per 1 december 2021) een algemeen nut beogende instelling (ANBI).


Stichting Roerom is transparant over haar beleid en besteding van financiƫle middelen.

Standaardformulier publicatieplicht / Fondswervende instellingen

Het vereiste ā€˜standaardformulier publicatieplicht' vindt u hier.

Beleidsplan

De laatste versie van het Beleidsplan vind u hier.

Activiteitenoverzichten

Activiteitenoverzicht 2021 - De Omwentelaars

Jaarrekeningen

Zodra de jaarrekening van 2021 is opgemaakt vind u deze hier. De stichting was van 2015 t/m 2020 niet actief.

Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2012
Jaarrekening 2011


Algemeen

STICHTING ROER OM
Rijkel 19 mant
5954 NJ Beesel

Woordvoerders

Floris Mokveld - 06 2231 4944
Janneke Postulart - 06 4271 4597

Contact:

info@roerom.org

Inschrijving KVK Handelsregister:

52442136

Bankrekening

Stichting RoerOm
NL11RBRB0787718890
Regiobank

RSIN

850446880