De Groene Transformator

Het Duurzaamheidscentrum in Roermond is dé plek waar mensen worden geïnspireerd om zelf aan de slag te gaan met duurzaamheid binnen hun eigen leven, hun werk bij een organisatie/instelling/bedrijf of middels een burgerinitiatief. Het centrum doet dit in samenwerking met vele partners die hieraan een bijdrage willen leveren, in welke vorm dan ook.

In het centrum vinden activiteiten m.b.t. verduurzaming plaats. Denk aan de thema’s groen, biodiversiteit, afval, energie, klimaatadaptatie, duurzaam wonen, circulaire economie, vervoer, enzovoorts. Ook het onderwijs wordt actief betrokken bij het initiatief.

Het duurzaamheidscentrum heeft als belangrijkste doelen:
  • Kennisoverdracht en educatie, bieden van perspectief
  • Netwerken verbreden en verbinden
  • Bewustwording van het belang van duurzaamheid
  • Het realiseren van duurzame ontwikkelingen vanuit het centrum (van klein naar groot, ontstaan vanuit de betrokken partners)
Bovenstaande doelen worden bereikt door intensief samen te werken met een breed netwerk. Een netwerk van burgers, scholen, organisaties, bedrijven en de gemeente die gemotiveerd zijn om duurzaamheid naar een volgend level te dragen en het belang inzien elkaar lokaal te kunnen vinden.

Voor de laatste updates kun je kijken op www.degroenetransformator.nl

Volg De groene transformator

Oud-Wethouder Rens Evers (Duurzaamheid 2018-2022)

“We vinden het belangrijk dat inwoners en organisaties die willen verduurzamen of daar al goede ervaringen mee hebben, elkaar beter weten te vinden. In Roermond gebeurt namelijk al veel op dit gebied, maar we weten het nog onvoldoende van elkaar.

In het Duurzaamheidscentrum komen de initiatieven en mogelijkheden om zelf aan de slag te gaan samen. Met advies en inspiratie kun je zo sneller stappen maken naar een duurzamer bestaan. Want daar streven we naar: een klimaatneutraal Roermond in 2050.”

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
van het Duurzaamheidscentrum

Klik hier om je in te schrijven