De groene transformator

Het Duurzaamheidscentrum in Roermond wordt dé plek waar mensen worden geïnspireerd om zelf aan de slag te gaan met duurzaamheid binnen hun eigen leven, hun werk bij een organisatie/instelling/bedrijf of middels een burgerinitiatief. Het nieuw op te zetten centrum gaat dit doen in samenwerking met vele partners die hieraan een bijdrage willen leveren, in welke vorm dan ook.

In het centrum gaan activiteiten m.b.t. verduurzaming plaatsvinden. Denk aan de thema’s groen, biodiversiteit, afval, energie, klimaatadaptatie, duurzaam wonen, circulaire economie, vervoer, enzovoorts. Ook het onderwijs wordt actief betrokken bij het initiatief.

Het toekomstige Duurzaamheidscentrum heeft als belangrijkste doelen:
  • Kennisoverdracht en educatie, bieden van perspectief
  • Netwerken verbreden en verbinden
  • Bewustwording van het belang van duurzaamheid
  • Het realiseren van duurzame ontwikkelingen vanuit het centrum (van klein naar groot, ontstaan vanuit de betrokken partners)
Bovenstaande doelen bereiken we enkel door intensief samen te werken met een breed netwerk. Een netwerk van burgers, scholen, organisaties, bedrijven en de gemeente die gemotiveerd zijn om duurzaamheid naar een volgend level te dragen en het belang inzien elkaar lokaal te kunnen vinden.

Hier kun je de plannen downloaden in .pdf vorm waar de kwartiermakers verder mee aan de slag gaan.

Volg De groene transformator

Wethouder Rens Evers (Duurzaamheid)

“We vinden het belangrijk dat inwoners en organisaties die willen verduurzamen of daar al goede ervaringen mee hebben, elkaar beter weten te vinden. In Roermond gebeurt namelijk al veel op dit gebied, maar we weten het nog onvoldoende van elkaar.

In het Duurzaamheidscentrum komen de initiatieven en mogelijkheden om zelf aan de slag te gaan samen. Met advies en inspiratie kun je zo sneller stappen maken naar een duurzamer bestaan. Want daar streven we naar: een klimaatneutraal Roermond in 2050.”

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
van het Duurzaamheidscentrum

Verzenden