Het bestuur

Ilse Meelberghs

Voorzitter

Ilse is 52 en werkte 17 jaar als bedrijfseconoom in een profit-omgeving. Later stapte ze over naar Zuyd Hogeschool. Daar doceerde ze 10 jaar bedrijfseconomie, managementvaardigheden en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als onderwijsinnovator bij diezelfde hogeschool focuste ze op verdiepende en beklijvende leerprocessen waarvan persoonlijke ontwikkeling en betrokkenheid van studenten bij hun eigen leerproces de kern uitmaken. Met haar huidige bedrijf ‘Momenten van Impact’ wil Ilse bondgenoot zijn voor idealisten. Ze wil graag dat ze hun waardevolle bijdrage aan de maatschappij kunnen volhouden en leren hoe ze hun impact kunnen vergroten.
Naast deze professionele ervaring was Ilse reeds verschillende keren voorzitter: van een speelpleinwerking, een Volksdansgroep, een ouderraad van een kinderdagverblijf een eigen Stichting rondom natuurbeleving.
Als voorzitter van de Stichting Roerom wil ze graag mee ruimte en kaders scheppen waarbinnen duurzame initiatiefnemers hun ding kunnen doen.